Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Zajęcia dodatkowe

Listy studentów zakwalifikowanych na zajęcia dodatkowe

 

Kierunek Inżynieria Środowiska [więcej]
KLIMAT KARPAT [pobierz]
WODY MINERALNE ZAPADLISKA KARPAT [pobierz]

 

Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna [więcej]
WSPÓŁCZESNE ZMIANY KLIMATU — [pobierz]
ZAGROŻENIA I KATASTROFY PRZYRODNICZE — [pobierz]
NOWOCZESNA PRODUKCJA BIOPALIWA — [pobierz]
TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH W PROCESIE PRODUKCJI ENERGI — [pobierz]
METODY GEOINFORMATYCZNE W OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA — [pobierz]
ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE W PROCESIE PRODUKCJI ISO 14000 — [pobierz]
EKONOMIA I PROWADZENIE MAŁEJ FIRMY — [pobierz]

 

Kierunek Biotechnologia [więcej]
PRAKTICUM Z KULTUR IN VITRO — [pobierz]
PRAKTICUM Z ROŚLINNYCH KULTUR MIKROSKOPOWYCH — [pobierz]