Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Stypendia

Stypendyści
Lista studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymujących stypendium na kierunkach/specjalnościach zamawianych w semestrze II, w roku akademickim 2010 /2011 [pobierz]

Regulamin stypendialny
Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie objętych projektem "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych — pilotaż"