Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość

ZASADY
udziału w Projekcie realizowanym przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie pn.: "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość" na kierunkach zamawianych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Biotechnologia, Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna... [więcej]

KANDYDACI
Od kilku lat obserwowana jest tendencja polegająca na rosnącej feminizacji studiów inżynierskich w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Doskonale widać to na przykładzie dwóch kierunków, tj.: Inżynierii środowiska i Biotechnologii. W roku akademickim 2011/2012 na obydwóch kierunkach na 270 osób studiowało 105 mężczyzn. Jeszcze kilka lat temu kierunki te były postrzegane jako typowo "męskie". Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście polityki równości szans kobiet i mężczyzn realizowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W myśl tej polityki grupą mającą nadreprezentację są kobiety. W jaki sposób w tej sytuacji zachęcić mężczyzn do rozpoczęcia studiów?

W roku 2012 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rozpoczyna realizację projektu pt.: "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość". W ramach tego projektu przewiduje się realizację tzw. studiów zamawianych na kierunkach Inżynieria środowiska, Biotechnologia oraz nowoutworzonego kierunku unikatowego Inżynieria i Gospodarka Wodna. Zachęcamy absolwentów szkół średnich, a szczególnie panów do podjęcia studiów w Uniwersytecie Rolniczym na kierunkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki regionu i kraju. Stwarzają bowiem szansę na znalezienie w przyszłości interesującego zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Podwoje naszej Uczelni otwieramy także dla osób niepełnosprawnych, które marzą o byciu inżynierem.

Regulamin rekrutacji[pobierz]

HARMONOGRAM
Informacje zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

STYPENDIA
Stypendia otrzyma 49% najlepszych studentów kierunków Inżynieria Środowiska, Biotechnologia, Inżynieria i Gospodarka Wodna, co stanowi 181 studentów, którzy otrzymają stypendia w I semestrze, a także 49% studentów kierunków Ochrona Środowiska i Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, co stanowi 121 studentów, którzy otrzymają stypendia w I semestrze.

Stypendia będą wynosiły:
a) Stypendia 1 stopnia — 1000 zł miesięcznie.
b) Stypendia 2 stopnia — 800 zł miesięcznie.
c) Stypendia 3 stopnia — 700 zł miesięcznie.

KIERUNEK ZAMAWIANY "BIOTECHNOLOGIA"
Informacje zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

KIERUNEK ZAMAWIANY "INŻYNIERIA ŚRODOWISKA"
Informacje zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

KIERUNEK ZAMAWIANY "INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA"
Informacje zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.