Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z MATEMATYKI
dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego w ramach projektu
"Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość"

Inżynieria Środowiska
Część I
Część II
Część III
      Część IV
Część V
Część VI
      Część VII
Część VIII
Część IX
      Część X
Część XI
Część XII
      Część XIII
Część XIV
Część XV
      Część XVI

Inżynieria i Gospodarka Wodna
Część I
Część II
Część III
      Część IV
Część V
Część VI
      Część VII
Część VIII
Część IX
      Część X
Część XI
Część XII
      Część XIII
Część XIV
Część XV
      Część XVI

Biotechnologia
Część I
Część II
Część III
      Część IV
Część V
Część VI
      Część VII
Część VIII
Część IX
      Część X
Część XI
Część XII
      Część XIII
Część XIV
Część XV
      Część XVI
Część XVII
Część XVIII

Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z CHEMII
dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego w ramach projektu
"Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość"

Inżynieria i Gospodarka Wodna
Część I
Część II
Część V
Część VIII
      Część IX
Część X
Część XI

Inżynieria Środowiska Biotechnologia
Część I
Część II
Część III
      Część IV
Część V
Część VI
      Część VII
Część IX
Część X
      Część I
Część II
Część III
      Część IV
Część V
Część VI
      Część VII
Część VIII

Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z FIZYKI
dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego w ramach projektu
"Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość"

Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z fizyki dla studentów I roku kierunku Inżynieria Środowiska
w ramach projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość" — [pobierz]

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów kierunku Biotechnologia
w ramach projektu "Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość" — [pobierz]

Inżynieria i Gospodarka Wodna
Część I
Część II
Część III
Część IV
      Część V
Część VI
Część VII
Część VIII
      Część IX
Część X
Część XI
Część XII
      Część XIII
Część XIV
Część XV