Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Kontakt
Era inżyniera — pewna lokata na przyszłość

Kierownik Projektu
mgr Anna Liberek
Tel. 12 662 42 53
e-mail: a.liberek@ur.krakow.pl

    

Koordynator ds. kierunku
Inżynieria i Gospodarka Wodnej

dr inż. Jakub Wojkowski
Tel. 12 662 40 12
e-mail: rmwojkow@cyf-kr.edu.pl
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

  

Koordynator ds. kierunku
Inżynieria Środowiska

dr inż. Marek Tarnawski
Tel. 12 662 41 05
e-mail: uematma@ar.krakow.pl
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Koordynator ds. kierunku
Biotechnologia

mgr Aneta Ślusarczyk
Tel. 12 662 52 99
e-mail: biotechnologia@ur.krakow.pl
Biotechnologia — Studia Międzywydziałowe

  

Specjalista ds. sprawozdawczości
finansowej i monitoringu

lic. Kamila Nowak
Tel. 12 662 43 25
e-mail: k.nowak@ur.krakow.pl

Specjalista ds. obsługi administracyjnej
mgr inż. Małgorzata Matusiak
Tel. 12 662 43 25
e-mail: m.matusiak@ur.krakow.pl

  

Biuro Projektu
Biuro Programów Europejskich
al. Mickiewicza 21, pok. nr 5 i 6
31-120 Kraków