Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Inżynieria Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
kierunek: Inżynieria Środowiska
specjalność: Infrastruktura Obszarów Wiejskich

W ramach realizacji projektu przewiduje się:
1. Przyznanie stypendiów 15 najlepszym studentom specjalności Infrastruktura Obszarów Wiejskich.
2. Zorganizowanie zajęć wyrównawczych z matematyki.
3. Podjęcie dodatkowych form działalności dydaktycznej podnoszących atrakcyjność kształcenia.

Materiały dydaktyczne — ćwiczenia terenowe dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Infrastruktura Obszarów Wiejskich z przedmiotu "Hydrogeologia" — dokumentacja fotograficzna.