Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Harmonogram

Harmonogram zadań
Harmonogram zadań Kierunek Inżynieria Środowiska, Specjalność Infrastruktura Obszarów Wiejskich oraz Kierunek Biotechnologia, Specjalność Biotechnologia Stosowana w ramach Poddziałania 4.1.2. "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"... [pobierz]