Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Biotechnologia

Biotechnologia — Studia Międzywydziałowe
kierunek: Biotechnologia
specjalność: Biotechnologia Stosowana

W ramach realizacji projektu przewiduje się:
1. Przyznanie stypendiów 8 najlepszym studentom specjalności Biotechnologia Stosowana.
2. Podjęcie dodatkowych form działalności dydaktycznej podnoszących atrakcyjność kształcenia.