Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Strona główna        Kierunki zamawiane edycja II 2012–2015
Kierunki zamawiane — edycja I 2008–2011

Informujemy, że kierunki Inżynieria Środowiska w zakresie specjalności Infrastruktura Obszarów Wiejskich oraz Biotechnologia w zakresie specjalności Biotechnologia Stosowana na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2008/2009 zostały objęte projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych matematycznych i przyrodniczych — pilotaż".

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
kierunek: Inżynieria Środowiska
specjalność: Infrastruktura Obszarów Wiejskich
Biotechnologia — Studia Międzywydziałowe
kierunek: Biotechnologia
specjalność: Biotechnologia Stosowana

Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2.

Zamawiane kierunki kształcenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.