Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zamawiane kierunki kształcenia UR Kraków
Strona główna        Kierunki zamawiane edycja II 2012–2015
Kierunki zamawiane — edycja II 2012–2015

Dwa projekty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2. Projekty dotyczą tzw. kierunków zamawianych, które zostaną zorganizowane przez Uczelnię.

W związku z powyższym w roku akademickim 2012/2013 Uczelnia prowadzi nabór na następujące kierunki zamawiane:

Stypendia otrzyma 49% najlepszych studentów kierunków Inżynieria Środowiska, Biotechnologia, Inżynieria i Go- spodarka Wodna, co stanowi 181 studentów, którzy otrzymają stypendia w I semestrze, a także 49% studentów kierunków Ochrona Środowiska i Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, co stanowi 121 studentów, którzy otrzymają stypendia w I semestrze. Stypendia będą wynosiły od 700 do 1000 zł miesięcznie.

W tym roku nasze zaproszenie do podjęcia studiów na wyżej wymienionych studiach kierujemy szczególnie do panów, którzy w minionych latach stanowili mniejszość wśród osób studiujących w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2.